Referat styremøte 25. September 2019

Referat styremøte 25. September 2019

Under ligger referatet fra styremøtet som var 25. september 2019.

Styremøte i Bryne speiderne onsdag 25. september

Tilstades: Ole Werner, Linn G Danielsen, Jorunn Bøgelund, Merethe Grov Haugsgjerd og u.t.

1. Oppstart – lederkapasitet.

Stadig nye medlemmer. 17 stk hjå Ole og Helene. Stopp for dei minste. Me har dei leiarane me treng.

2. Dugnad Speiderhuset

Me planlegg ikkje dugnad i no i haust. Evnt sponsa Rovarane om dei tek litt dugnad? Evnt vurdera dugnad under speidermøte i framtida. Juletredugnad i januar. Me har mulighet til å søka på å bli parkeringsvakter på M44, og vil vurdera det.

3. Gruppeting 2 – haust

Jorunn ønsker gruppeting to gonger i året. Eit i samband med årsmøte i mars. Det andre blir no i haust, 15. oktober. Pizza og framlegg frå Selma og Ruben frå leiren i USA, og ellers litt informasjon om leirer og div. Ole lager arrangement på Spond. Jorunn bestill pizza.

4. Heimesida

Ruben har endra design på heimesida. Den er ikkje ferdig. Ønsker at det blir lagt ut referat og årsmeldinger her.. Linn må få tilgang i forhald til utleige av speiderhuset. Viktig at den blir tiltalande i forhald til rekrutering av nye medlemmer.

5. Medlemsnettet erstattet av Spond

Sr-bank legg ned medlemsnettet i desember 2019. Me går truleg over til Spond, men det diskuterers innand i kretsen. Det koster å fakturera på Spond, noko det ikkje har gjort på medlemsnettet.

6. Økonomi

80.000 på konto. Lite reiserekningar for dette året. Leiarande kan med fordel fakturera litt kjappare.

7. Status Gapahuk

Ikkje noko svar i forhald til den enno.

PDF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *