Agenda for årsmøte 2021

Agenda Gruppeting/Årsmøte Bryne Speidergruppe 24.02.2021 kl. 19.00, Svingen 8

Pga. smittevern blir det også satt opp elektronisk møte, lenke til møte blir sendt ut.

Valg av 1 ordstyrer/møteleder

Valg av 3 til tellekorps

Valg av referent

Valg av 2 til å undertegne protokollen

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker:

Årsmelding for 2020

Regnskap for 2020

Revisors beretning

Arbeidsplan for 2021

Budsjett for 2021

Forslag til gruppekontingent for 2022, NOK 400,- foreslår uendret

Innsendte saker:

  1. Gruppeleder har med bakgrunn i Norges speiderforbunds lover forslag om at det presiser speidergruppens formål:

”….. speidergruppes formål: Gruppens formål er til enhver tid det som er gitt i Norges speiderforbunds lover”

  • Gruppeleder foreslår at gruppeleder/styreleder eller 2 styremedlemmer i fellesskap har prokura for Bryne Speidergruppe
  • Arrangering av bursdager utenfor Speiderhuset

Valg:

Det skal velges gruppestyre:

Gruppeleder Jorunn Bøgelund – velges for 1 år

Styremedlem Merete G. Haugsgjerd – velges for 2 år

Styremedlem Hildegunn Gotuholt – velges for 2 år

Styremedlem Ole W. Storfjord – valgt for 2 år i 2020

Styremedlem Stina S. Haugland – kasserer – valgt for 2 år i 2020

Det skal velges representanter til kretstinget:

Gruppeleder Jorunn Bøgelund

Ole Werner Storfjord

Caroline Storfjord

Erik Haugland

Sjur Grov Thorsen

Ragnhild Sperrevik

Valg av vararepresentanter:

Astrid Sperrevik

Kristian Nybråten

Viljar Strand Thime

Valg av revisor: Trine Braut

Med speiderhilsen

Jorunn Bøgelund, Gruppeleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *